Szanowni Państwo, w związku ze strajkami na poczcie i wielkim zamieszaniem, które jest z tym związane, zdarzają się przypadki zwrotu niektórych przesyłek do nadawców z adnotacją - "Adresat nieznany".
Wychodząc naprzeciw tym trudnościom Towarzystwo Promocji Rybactwa i Produktów Rybnych informuje, co nastepuje:

1. Termin rozstrzygniecia konkursu jest przesunięty na dzień 30.11.br.
2. Wszystkie prace, niezależnie od terminu nadesłania będą oceniane.
3. Prace, które zostały zwrócone nadawcom, mogą zostać ponownie przysłane na adres TPRiPR - ul.Służby Polsce 3/40; 02-784 Warszawa na koszt odbiorcy - TPRiPR
4. Zarząd TPRiPR przeprasza za zaistniałe problemy nie leżące po stronie towarzystwa.

Zbigniew Szczepański


Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,
Towarzystwo Promocji Rybactwa i Produktów Rybnych oraz Instytut Rybactwa śródlądowego
w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić uczniów klas I-III i IV-VI szkół podstawowych do udziału
w I ogólnopolskim konkursie pod hasłem "Przyjaciele Pana Karpia". Tematem konkursu jest przyroda stawów rybnych.

Poniżej przedstawiamy ogólne warunki konkursu:
Konkurs będzie rozgrywany w październiku i listopadzie 2006 roku w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI . Organizatorzy zaplanowali przeprowadzenie dwóch niezależnych konkurencji:

• plastycznej - indywidualnej,
• małych form teatralnych (kostiumy mile widziane) - zespołowej z udziałem min. 2 osób w jednej drużynie.

Materiałem wyjściowym zarówno do prac plastycznych, jak i scenek teatralnych będzie lektura wierszy Jana Motyli z przygotowywanej właśnie książki dla dzieci "Przyjaciele Pana Karpia". Opowiada ona o życiu i zwyczajach raka, perkoza, czapli, bobra, wydry, wodnego pająka topika, komara, kormorana, kilku gatunków ryb, a nawet słoniczki i wielu, wielu innych mniejszych i większych zwierząt i roślin, które żyją w stawie razem z karpiem. Konkurs jest częścią kampanii "Pan Karp" współfinansowanej z funduszy Unii Europejskiej, której celem jest promocja polskiego karpia jako zdrowej i tradycyjnej żywności, znanej w Polsce od XIII w. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Organizatorzy przewidują nagradzanie dyplomem i książką każdej szkoły (ale także placówki kulturalno-oświatowej), której uczniowie wezmą udział w konkursie. Dla uczniów, którzy wyróżnią się (100 pierwszych miejsc) przygotowane będą książki i dyplomy indywidualne w konkurencji plastycznej oraz dyplomy drużynowe i książki w konkurencji teatralnej. Laureatom poszczególnych konkursów przesłane będą nagrody rzeczowe, w tym sprzęt sportowy, muzyczny i książki. Najlepsi z najlepszych w grudniu br. zostaną zaproszeni na uroczystą galę, gdzie zaprezentują swoje prace, otrzymają nagrody z rąk organizatorów oraz spotkają się z dziennikarzami na przygotowanej tam specjalnie konferencji prasowej.

Aby wziąć udział w konkursie, szkoła (lub placówka kulturalno-oświatowa) powinna do dnia 20.10.2006 r. wypełnić i przesłać do organizatorów kartę zgłoszeniową (następna zakładka konkursu), co pomoże w ewentualnych kontaktach i pozwoli na lepsze zaplanowanie przebiegu konkursu (przesłanie karty zgłoszeniowej jest możliwe także razem z pracami konkursowymi). Termin nadsyłania prac mija 15 listopada br. - decyduje data stempla pocztowego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie grudnia br. Prace niepodpisane i bez karty zgłoszeniowej nie będą oceniane.

Zgłoszenia i prace:
• plastyczne - technika i format dowolny,
• teatralne - nagranie na płycie DVD

prosimy nadsyłać na adres do korespondencji:
Towarzystwo Promocji Rybactwa i Produktów Rybnych,
ul. Służby Polsce 3/40; 02-784 Warszawa

(UWAGA: Zgłoszenia i prace wysłane na adres
Towarzystwo Promocji Rybactwa i Produktów Rybnych,
ul. Boguckiego 4/89; 01-502 Warszawa również biorą udział w konkursie)


Serwis konkursu podczas jego trwania i po zakończeniu będzie prowadzony na stronie www.pankarp.pl,
Przedstawicielem TPRiPR do kontaktu jest kierownik konkursu Zbigniew Szczepański - kontakt: e-mail zbigniew.szczepanski@pankarp.pl lub zb_szczepanski@o2.plGrupy teatralne powinny się składać min. z 2 osób, mile widziane będzie zastosowanie podkładu muzycznego. Premiowane będą grupy, które przygotują przebrania i zastosują nowatorskie pomysły i interpretacje.
Proponowane (ale wybór należy do Państwa) wiersze jako motyw przedstawień to m.in: Wolny jak ptak; Czarny bocian i żaba; Gdy nad staw przychodzi zima; Droga do nieba; Stawie nasz kochany; Kijanka kłamczuszka;

Teksty znajdują się na stronie w zakładce proponowane wiersze

Aktualności

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Proponowane wiersze

Nadesłane prace