Zbigniew Szczepański, tel. +48 501 046 324,
Zbigniew.Szczepanski@pankarp.pl